Martináč bukový - Aglia tau

Rod: Saturniidae / Martináčovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Listnaté lesy

Živná rostlina: Buk, dub, lípa, bříza aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v řídkém zámotku v zemi, motýli se líhnou koncem dubna - zač. května, kdy samci poletují v lesích za slunečních dní hlavně dopoledne prudkým, klikatým letem při hledání samic. Ty sedávají na kmenech těsně nad zemí, kde se i páří. Housenky žijí z počátku společně, sedí na rubu listů a jsou v prvních instarech ozdobeny dlouhými, ostnatými barevnými trny, které v dospělosti ztrácejí. Ve vyšších polohách se někdy objevují tmavě zbarvení, až černí jedinci. Náš nejhojnější martináč, jehož latinské jméno "tau" je dáno bílým řeckým abecedním znakem v černomodrých okách. Samice kladou velká, oválná, červenohnědá, svrchu trochu zploštělá vajíčka kolem větviček živné rostliny (viz foto). Páření (obr) s vyhledanou samicí dopoledne trvá jen krátce a samec se okamžitě vydává hledat další samičky. Vylíhlé houseničky patří mezi velmi bizarní - jsou světle zelené, pokryté krátkými bělavými výrůstky a dvěma páry nápadných, červeno-černo-bílých trnů za hlavou a jedním na zadečku. Tyto trny mohou způsobit při líhnutí potíže: pokud není vajíčko dobře připevněno k podkladu a vylézající housenička ho odtrhne, zůstane obvykle zaháknutá za poslední trn ve vajíčku, které pak tahá za sebou a nemůže se obalu vajíčka zbavit (obr). Může vést i k uhynutí houseničky. V posledním instaru housenka všechny trny ztratí. Kuklí se v řídkém zámotku v hrabance.

Ohrožení a ochrana: V rozlehlejších lesích zatím neohrožen