Martináč hrušňový - Saturnia pyri

Rod: Saturniidae / Martináčovití

Autor: Denis & Schiffermüller,1775

Biotop: Stromořadí kolem cest a silnic, zahrady, sady; mezofilní až xerotermofilní, mediteránní

Živná rostlina: Ovocné stromy, vlašský ořech, mandloň aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v hruškovitém pevném kokonu s připraveným hrdlem pro líhnutí (vyplněným ven směřujícími jednotl. vlákny). Kokon umístěn obvykle na patě stromu, krytý travou, pod římsami oken, pod kusy kůry apod. Motýli se u nás líhnou poč. května, dopoledne, do večera sedí pak z rozevřenými křídly na kmeni živného stromu. Druh běžný na již. Slovensku a již. Moravě, v Čechách zaznamenán vzácně. Největší Evropský motýl.

Ohrožení a ochrana: