Martináč trnkový - Saturnia spini

Rod: Saturniidae / Martináčovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: