Modrásek bahenní - Phengaris nausithaus

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Bergsträsser, 1779

Biotop: Mokřadní louky kde musí žít určité druhy mravenců a růst krvavec toten

Živná rostlina: Krvavec toten

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, někdy pak v mraveništi podruhé. Jako některé příbuzné druhy modrásků, je tento druh závislý na adopci dorůstající housenky mravenci určitých druhů (např. Myrmica rubra). Housenka nejprve vyžírá semena totenu (viz obr.) později opustí rostlinu a čeká, až ji objeví dělnice mravence. Housenka ji přiměje zaujetím pozice přenášené mravenčí larvy, že ji dělnice přenese do mraveniště, kde ale požírá mravenčí larvy. Vylíhlý motýl musí rychle opustit mraveniště, protože je vnímán jako vetřelec. Dříve značně rozšířený druh vymizel s vysoušením mokřadů a strojním sečením luk z mnoha lokalit, je dnes ohrožený a legislativně chráněný

Ohrožení a ochrana: Ohrožený a chráněný