Modrásek černolemý - Plebejus argus

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i vysoké polohy hor, pastviny, vlhké i suché louky, rašeliniště

Živná rostlina: Bobovité - čičorka, štírovník, ale také vřes aj.

Životní cyklus: Bivoltinní, let V.-VI. a VII.-VIII. Housenky žijí skrytě, pečují o ně mravenci určitých druhů za sekret který housenky vylučují, snad jen někdy přenášené i do mravenčích hnízd, kde dokončují vývoj. Podle údajů v atlasu Motýli a housenky střední Evropy IV. (J. Macek a spol) má schopnost vylučovat sekret i kukla tohoto druhu. Ta se vyvíjí v mraveništi nebo zemní komůrce.

Ohrožení a ochrana: Jako všichni zranitelní modráskovití zasluhuje ochranu