Modrásek kozincový - Glaucopsyche alexis

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Poda, 1761

Biotop: Nížiny až pahorkatiny, stepi, suché stráně

Živná rostlina: Kozince, janovec, bobovité- čičorka aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, IV.-VII, housenky v VI.-VIII., vyvíjejí se ve styku s mravenci, přezimuje housenka nebo kukla. Dříve velmi rozšířený, dnes pouze v určité části území, citlivý druh.

Ohrožení a ochrana: Ohrožený druh