Modrásek rozchodníkový - Scolitantides orion

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Pallas, 1771

Biotop: Nižší, teplé polohy, skalnaté stráně často s roztroušenými duby

Živná rostlina: Rochodník velký, méně rozchodník bílý

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla. Motýli jarní generace v IV.-V., letní VI.-VIII. Samice kladou bochníkovitá bílá vajíčka na lodyhy nebo spodní stranu kraje listů (obr. horní list a spodní). Vylíhlé vajíčko má černou dirku uprostřed. Malé housenky ale nevidíme, minují v listech, ty poznáme podle průhledných okének. Dospělá housenka ožírá spodní stranu dolních listů. U nás velmi lokální.

Ohrožení a ochrana: Nehojný a zranitelný