Cizí motýli/Kypr -

Rod: Různé

Autor: Různí

Biotop: Housenky přástevníka Ocnogyna boeticum (Rambur, 1837) foceny na antických vykopávkách Kourion, píďalka Zamarca flabellaria (Heeger, 1838) na ohromných miříkovitých rostlinách Ferula communis L. (ločidlo) v porostu kolem cest u Larnaky.

Živná rostlina: Přástevník O. boetica má bezkřídlou samici, housenky jsou v takovém případě obvykle polyfágní; na lokalitě na travách, jeteli. Na Kypru se vyskytují hojně, dospělé neustále cestují po zemi, vyhledávají různé zídky a místa s řídkou vegetací, cesty apod.

Životní cyklus: Přástevník Ocnogyna boeticum (Rambur, 1837) vytváří jedinou generaci, přezimující, různě vybarvené housenky žijí zpočátku pospolitě ve velikém množství, dospělé se rozlézají a kuklí se v květnu, dospělci se ale líhnou až v listopadu a prosinci. Nápadně rohaté housenky tamní píďalky Zamarca (Apocheima) flabellaria (Heeger, 1838) se vyskytují v zelené a šedohnědé formě, na potravě byly i ve dne

Ohrožení a ochrana: