Mramorovka jeřábová - Trichosea ludifica

Rod: Pantheinae / Mramorovky

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Horské silniční aleje, okraje lesů, paseky

Živná rostlina: Především jeřáb, méně na hlohu, jilmu

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla; letová perioda V. - VII., larvální VII.-poč. X. Druh dnes v Evropě velmi lokální, vzácný, často vymizelý. V ČR pouze na Šumavě.
Housenky v mládí na vypředeném listu, větší na větvičkách, na Šumavě často společně s housenkami šípověnky A. alni. Housenky se kuklí často v porostu lišejníků na kmenu.

Ohrožení a ochrana: Velmi lokální, vzácný