Můra běloskvrnná - Hadena albimacula

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Borkhausen, 1792

Biotop: Teplé vlhké i stepní louky, okraje lesů, na vápencovém a písečném podkladu

Živná rostlina: Silenky, housenky žijí v tobolkách, kde se živí nezralými semeny, později bývají i na rostlinách a požírají listy

Životní cyklus: Obvykle monovoltinní, přezimují kukly

Ohrožení a ochrana: Nehojná můra, ohrožuje ji ničení porostů silenek při strojním sečení luk