Můra březová - Lacanobia thalassina

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Hufnagel, 1776

Biotop: Nížiny i hory,lesy, paseky, jejich okraje, paseky, cesty, parky

Živná rostlina: Polyfágní housenky žerou různé byliny a listí keřů i stromů

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, let v V.-VII., housenky v VII.-IX, motýl s noční aktivitou, běžný

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh