Můra hrachová - Ceramica pisi

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, paseky, stráně, lesy, zahrady

Živná rostlina: Polyfág, i na kapradinách a travách

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla. Motýli aktivní v noci, doba letu V. - VI., a VIII.-IX., larvální perioda V.-X.

Ohrožení a ochrana: Rozšířený, běžný druh