Můra jehlicová - Polia bombycina

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Nížiny až hory, les, světliny, okraje lesů a potoků

Živná rostlina: Polyfág, olše, vrba, bříza, maliník, jehlice, modřín

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, letová doba V .-VII., housenky VII.-V.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh