Můra jitrocelová - Polia nebulosa

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Od nížin po hory, okraje listnatých a smíšených lesů, paseky, okraje potoků s křovinatým lemem

Živná rostlina: Polyfág, byliny - kopřicy, starček aj. a keře i stromy - ptačí zob, brslen, vrby

Životní cyklus: Monovotinní, přezimuje housenka. Dospělci v VI.- VII., housenky v VII.-V. Osobně jsem nacházel housenky většinou na keřících brslenu, v dubnu již vzrostlé a místy hojné. Jejich výrazná, tmavá kosočtvercová kresba na hřbetě umožňuje lehké určení. Nevím, je-li známo, že samice někdy klade vajíčka do "komínků" jako babočka síťkovaná (viz obr.)

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh