Můra pampelišková - Hada plebeja

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: