Můra vlochyňová - Coranarta cordigera

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Thunberg, 1792

Biotop: Rašeliniště v podhůří i v horách, podmáčené letní světliny s porosty živné rostliny

Živná rostlina: Borůvka bahenní (vlochyně), snad i dalších rašel. rostliny

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Dospělci létají v době květu borovic na lokalitách, poletují prudce za dopoledního slunce, k večeru samice kladou jednotlivě vajíčka. Housenky se zdržují podle literatury na potravě celý den, podle mých zkušeností pouze za tmy

Ohrožení a ochrana: Druh ohrožený vysoušením vhodných biotopů i přirozeným vysýcháním rašelinišť