Můra vřesová - Anarta myrtilli

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Hadeninae / Můry

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop: Vřesoviště, rašeliniště, paseky s porostem živné rostliny

Živná rostlina: Vřes, vřesovec

Životní cyklus: Bivoltinní (V/VII), přezimuje kukla v zemi. Housenky této můrky jsou výborně přizpůsobeny živné rostlině, na které zůstávají po dobu celého vývoje i ve dne. Vysoké procento z nich bývá parazitováno (posl. obrázek). Přesto jde o druh na příhodných místech velmi početně zastoupený.

Ohrožení a ochrana: Na vřesovištích- rašeliništích apod. často hojný