Můřice jarní - Achlya flavicornis

Rod: Drepanidae / Srpokřídlecovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Lesy s hojným zastoupením přednostně keřovitých bříz, v nížinách i horách, světliny, parky.

Živná rostlina: Bříza

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, velmi časný jarní motýl, letová perioda III. -IV., housenky v V. i přes léto.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh