Můrka (zelenice) buková - Pseudoips prasinana

Rod: Nolidae / Drobnuškovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, listnaté lesy, parky

Živná rostlina: Polyfág- dub, buk, jasan, bříza aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Dospělci v V.-VII., housenky VI.-IX. Malé housenky nepožírají list v celku, spásají jen epidermis a zanechávají typická "okénka" (viz obr.). V té době jsou velmi plaché a při vyrušení rychle odbíhají a opouštějí původní místo. Kuklení v blanitém, člunkovitém zápředku, přilepeném na list. Někdy se objeví dospělci druhé generace - poznáme jen podle chybějící druhé světlé příčky na předních křídlech

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh