Můrovka panenská - Eucarta virgo

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Acontiinae / Světloskvrnky

Autor: Treitschke, 1835

Biotop: Vlhká stanoviště - louky, okraje lesů, úvaly

Živná rostlina: Celá řada nízkých rostlin, pelyňky, jestřábníky aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly v zemi. Druh se v posl. desetiletích rozšířil z jihu do střední Evropy - obrázky byly pořízeny na již. okraji Prahy u St. rezervace Šance, housenky setrvávají na potravě i ve dne

Ohrožení a ochrana: Druh před časem mírně expandoval, v posl. letech opět méně častý