Nesytka bělavá - Chamaesphecia leucopsiformis

Rod: Sesiidae / Nesytkovití

Autor: Esper, 1800

Biotop: Nížiny až pahorkatiny, písčiny a skalnaté louky s porosty živné rostliny

Živná rostlina: Pryšec chvojka

Životní cyklus: Housenky žijí v kořenech pryšce jeden rok, u lodyhy napadené rostliny bývá hromádka vyhlodaných drtin. Dospělci poletují na lokalitě v VIII.- IX. Před líhnutím si housenka vybuduje několik cm dlouhou trubičku z vypředeného písku, ze které se pak při líhnutí částečně vysouká kukla. Druh všude jen ostrůvkovitě rozšířeny, v ČR jen ve střed. Čechách a v okolí Hodonína, Bzence.

Ohrožení a ochrana: Lokality je nutné udržet v původním stavu, druh vzácný a vázaný na nenarušené území