Nesytka bodalková - Synanthedon stomoxiformis

Rod: Sesiidae / Nesytkovití

Autor: Hübner, 1790

Biotop: Teplé, křovinaté a skalnaté stráně (Český kras) , písčiny střední a jižní Moravy

Živná rostlina: Krušina, střemcha (na Karlštejnsku bývá podle mých zkušeností upřednostňována krušina).

Životní cyklus: Housenky žijí dva roky v kmíncích (resp. kořenech ) živné rostliny od tloušťky kmínku cca 3,5 cm (viz obr.). V Českém krasu, v místech výskytu nesytky, vzrostlejší krušiny hynou, spodní část kmínků mají úplně proděavěnou, viz. obr., ale zřejmě jde o důsledek činnosti larev nějakých tesaříků, chodbičky nesytek jsou užší a dle názoru prof. Z. Laštůvky nesytky stromky neumoří. Dospělci se líhnou v 2. pol. května, aktivní jsou hlavně dopoledne. Housenky si před líhnutím zhotovují výletové trubičky z ohlodaných pilin, trčí kolmo ze země, vzácně i vodorovně (obr.), pokud je kořen vyvýšen. Trubičky jsou jemně vypředeny, a mají přesně tlouštku budoucí kukly, která se pomocí háčků na zadečku v nich pohybuje. Před líhnutím kukla prorazí víčko a vysouká se částečně ven, pak se líhne motýl. Trubičky přetrvávají delší dobu, prázdné-loňské bývají tmavší (posl.obrázek trubičky). Na kamenitých stráních jsou trubičky extrémně dlouhé v případě, že housence stojí v cestě kámen.

Ohrožení a ochrana: Poměrně vzácný druh, v přírodních reservacích ale částečně chráněný.