Nesytka březová - Synanthedon scoliaeformis

Rod: Sesiidae / Nesytkovití

Autor: Borkhausen, 1789

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: