Nesytka česká - Pennisetia bohemica

Rod: Sesiidae / Nesytkovití

Autor: Králíček & Povolný, 1974

Biotop: Suché lesostepní louky, skalnaté stráně, meze

Živná rostlina: Růže šípková (Rosa canina)

Životní cyklus: Housenka žije dva roky v kmínku a kořenech šípkové růže (snad i jiných růží), dospělci se líhnou u nás obvykle v srpnu a nemají vyvinuté úst. ústrojí, nepřijímají potravu. Druh byl u nás objeven ve dvacátých letech na Karlštejnsku, ale teprve později správně determinován. Mělo se zato, že jde o českého endemita, v poslední době již ale víme i o jeho evropském rozšíření.

Ohrožení a ochrana: Před érou feromonů obtížně zjistitelný druh, vyskytující se jen velmi ostrůvkovitě, nepřijímající potravu, takže nelze zastihnout na květech (na rozdíl od některých jiných nesytek) a žijící tedy nenápadně, krátkou dobu a skrytě. Na nalezištích v Praze a okolí (např. Prokopské údolí, Troja, Karlštejnsko) dnes vzácný nebo vymizel.