Nesytka dubová - Synanthedon conopiformis

Rod: Sesiidae / Nesytkovití

Autor: Esper, 1782

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: