Nesytka hnědokřídlá - Paranthrene insolita

Rod: Sesiidae / Nesytkovití

Autor: Le Cerf, 1914

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: