Ohniváček modrolemý - Lycaena hippothoe

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: