Ohniváček rdesnový - Lycaena helle

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Podmáčené louky s živnou rostlinou, slatiniště

Živná rostlina: Rdesno hadí kořen (Bistorta major)

Životní cyklus: Při vhodných podmínkách bivoltinní, jarní a letní generace se liší kresbou, rovněž tak obě pohlaví. Jarní generace létá od dubna do června, letní v srpnu a září. Housenky zpočátku skeletují listy rdesna, později listy děrují. Část kukel, připevněných opaskem z vláken, se vyvíjí rychle a dá motýly druhé generace, zbytek přezimuje.

Ohrožení a ochrana: V Čechách druh vymřel již poč. 20. století a na Moravě přežívala poměrně silná populace v Černovíru u Olomouce až do r. 1952, kdy byla lokality zničena odvodněním. Reintrodukce na Šumavě byla provedena jedinci z Polska.