Okáč bělopásý - Hipparchia hermione

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1764

Biotop: Nížiny až hory, řídké písečné nebo skalnaté borové lesy s květnatým podrostem (ostružiní aj.)

Živná rostlina: Trávy, často kostřavy

Životní cyklus: Monovoltinní,přezimuje housenka, dospělci v VI.-VIII., housenky, na potravě jen v noci v VIII.-V. Dospělci ve dne usedají na kmeny stromů, po zatažení předních křídel se světlou špičkou a očkem mezi zadní unikají pozornosti. Vyplašeni jen popoletí a opět usednou na kmen. Druh kdysi rozšířený na mnoha příhodných místech postupně vymřel ( na Moravě v 90. letech min. stol.) dnes přežívá jen pár kolonií ve střed. Povltaví v malých, oddělených populacích. Druh vynírající.

Ohrožení a ochrana: Kritický ohrožený druh - vymírá