Okáč hnědý - Coenonympha hero

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop: Vlhké až bažinaté louky s výskytem keřů, na kterých dospělci "hlídkují", lesní paseky a okraje

Živná rostlina: Ostřice a trávy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují nedospělé housenky v travních trsech. Od jara opět na travách, které okusují typickým způsoběm, kukla zavěšena rovněž na stéblu trávy za kremaster.
Druh citlivý na porušení přirozené skladby luk a nesnášející lidskou činnost na nich - sečení luk, zejména stroji, je pro něj likvidační (housenky po většinu roku na trsech trav). Na rozdíl od většiny okáčů housenky celý den na potravě.

Ohrožení a ochrana: V Čechách i na Moravě vymřelý, menší populace zatím přežívají v oblasti slovenských Vysokých Tater, jeden z nejohroženějších evropských motýlů vůbec.