Okáč luční - Maniola jurtina

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus,1758

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: