Okáč třeslicový - Coenonympha arcania

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linaeus, 1761

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: