Okáč prosíčkový - Aphantopus hyperantus

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Louky a pastviny, světlé lesy, paseky od nížin po hory

Živná rostlina: Různé trávy - lipnice, medyněk měkký, bezkolenec modrý, různé ostřice aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky s význačnou noční aktivitou a pomalým vývojem (VIII.-V.) Kuklení pod travními trsy, zavalité kukly s kresbou na pochvách křídel leží volně, nebo v řídkém zápředku na zemi. Všudypřítomný druh, v současnosti asi nejhojnější okáč ( a jeden z nejhojnějších denních motýlů vůbec), let v VI.-VIII. výskyt na loukách všech typů.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený, velmi rozšířený