Okáč skalní - Chazara briseis

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1764

Biotop: Louky se skalnatými plochami a místy s nuznou vegetací a nezarostlými ploškami, na které motýl usedá. Při přebujení trav motýl vymizí

Živná rostlina: Stepní druhy trav (kostřavy, pěchavy aj.).

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje velmi malá housenka. Na jaře pokračuje ve vývoji, je světloplachá a na potravě výhradně v noci. Dospělci v VII.-IX. Druh kdysi obecně rozšířený na skalnatých loukách postupně vymřel jak na Moravě (Pálava) tak i v Čechách, dnes přežívá pouze v omezené části Č. středohoří. Titulní obrázek, pořízený mnou v 50. letech na barev. film pochází přímo z Prahy - Prokopského údolí, kde býval vysloveně hojný, ale pak rychle vymřel. Zůstala nespočetná hejna dalšího okáče, H. semele, která jsou také minulostí- dnes je nutno i toho motýla chránit. V současnosti se experimentuje s umělým vysazením pro záchranu druhu u nás. Na sopečných kopcích u Loun rovněž mizí, hlavně na Rané ho zatím patrně drží silný provoz paraglaydingu - návštěvníci narušují na cestách zarůstající povrch (viz obr. s rozběhovou mřížkou v trávě).

Ohrožení a ochrana: Kriticky ohrožený, až na jedinou, bohužel rychle slábnoucí populaci, vymřelý druh