Okáč skvrnitý - Erebia manto

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Okáč skvrnitý v Nízkých Tatrách – na obr. dále bělásek řepkový, babočka kopřivová a sosnokaz borový (P. napi, A. urticae, P. flammea)

Autor: Denis & Schiffermüller,1775

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: