Okáč stříbrooký - Coenonympha tullia

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Müller, 1764

Biotop: Podhůří, rašeliniště, podmáčené louky

Živná rostlina: Trávy - suchopýry, ostřice

Životní cyklus: Monovoltinní,přezimují housenky, které jsou (u okáčů neběžně) na potravě i ve dne, po přezimování sedí na stéblech trav přednostně rostoucích na bultech - vyvýšených kopečcích. Dospělci létají od V. do VII., housenky žijí s přezimováním od VII. do V. Druh vymřel na většině českých lokalit koncem minulého století, předtím úplně na Moravě. Dnes přežívá jen v malých populacích na jihu Čech, i zde ale hrozí vymření. Zde zobrazené housenky byly foceny na Borských blatech u Veselí n. Lužnicí před 20 lety, kde v té době byly motýlů stovky. Dnes byste je asi hledali marně.

Ohrožení a ochrana: Kriticky ohrožený, vymírající druh