Okáč třeslicový - Coenonympha glycerion

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Borkhausen, 1788

Biotop: Hojnější v horských polohách, paseky, křovinaté louky, listnaté lesy, vlhké louky i rašeliniště

Živná rostlina: Různé trávy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, dospělci v VI.-VIII., housenky od VIII. do V. násl. roku. Druh, zejména ve vyšších polohách zatím velmi hojný, i když první náznaky ústupu jsou již také patrné

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh