Okáč ječmínkový - Lasiommata maera

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, monovoltinní, paseky, lesní světliny spíše ve vyšších polohách

Živná rostlina: Různé trávy, medyněk, smilka, třtina křovištní

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje skoro dospělá housenka, kukla na kamenech, kmenech apod. Motýl kdysi všudypřítomný dnes zejména v nížinách ustoupil, dospělci v VI.-VII., housenky v VIII.- V. násl. roku.

Ohrožení a ochrana: Zranitelný druh, zasluhuje ochranu