Okenáč plaménkový - Thyris fenestrella

Rod: Thyrididae / Okenáčovití

Autor: Scopoli, 1763

Biotop: Nížiny, pahorkatiny, skalnaté stráně s živnou rostlinou

Živná rostlina: Plamének přímý, p. plotní (Clematis recta, vitalba)- obvykle pl. plotní, na Litoměřicku pl. přímý

Životní cyklus: Monovoltinní - (dle domněnek J. Sdínka z r. 1919 bivoltinní) přezimuje kukla v zemi. Drobný motýlek s průhlednými okénky na křídlech, který se dříve vyskytoval v nejbližším okolí Prahy (Břežanské údolí pod Nickerlovým památníkem, Všenory) a ještě za života F. A. Nickerla se někdy tvrdilo, že jeho housenky žijí v řapících lopuchu, větvičkách černého bezu aj., jediný zástupce své čeledi ve stř. Evropě. Ve skutečnosti housenky žijí velmi specializovaně ve stočených a umně sepředených trubičkách z listů plaménků, opatřených i víčkem - jejich výrobu zachycují zde obrázky a v Textech o motýlech popis velmi talentovaného pozorovatele J. Srdínka (jen jeho přesvědčení, že rod Thyris patří spíše mezi Microlepidoptery, nedošlo od té doby potvrzení). Housenka vydává silný zápach ("po štěnicích") a dle některých pozorovatelů nebývá parazitována. Dnes vymizel motýlek i živná rostlina nejen z Břežanského údolí, ale i z dalších lokalit u nás a je velmi lokální a obvykle vzácný.

Ohrožení a ochrana: Druh ohrožený u nás mizením vhodných lokalit s živnou rostlinou