Osenice korobarvá - Agrotis clavis

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Spíše nižší polohy, kamenité stráně, úhory, opuštěné lomy, písčiny

Živná rostlina: Různé nízké rostliny (šťovík, smetánky,) aj., nejprve listy, později kořeny

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky, let v VI.-VII., housenky v VIII.-V. násl. roku. Motýl většinou běžný, někdy aktivní i za dne. Dospělci jsou barevně proměnliví, někdy podobní druhu segetum, ale poznáme je podle příčných tmavých čárek na křídlech.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh