Osenice podbělová - Rhyacia lucipeta

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Teplé haldy, sypké svahy, lemy lomů, pískoven apod. Pouze na sypké, svažité půdě s řídkým porostem bylin

Živná rostlina: Lopuchy, svízel, podběl aj. - viz článek o druhu od J. Srdínka v kap. Texty o motýlech

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka v zemi, dospělé housenky v dubnu, poč. května. dospělci od VI. do IX. s přeletňovací pauzou. Velká, atraktivní osenice se zvláštní strategií housenek, které denní čas tráví zahrabané v sypké půdě nebo materiálu vzniklém lidskou činností, (výsypky, štěrky apod.). V noci housenky vylézají a ožírají nízké rostliny v okolí, jak ukazují obrázky někdy, pokud je potrava v dosahu, kouká jim při žíru jen hlava. Housenky proto postrádají obvyklou kresbu, jsou světle šedozelené, vybavené pevným štítkem za hlavou a dokáží se rychle zavrtat do podkladu. Kukly hnědé, lesklé v zemním pouzdru, mají dopředu prohnutý zadeček a vyčnívající konec pouzdra na sosák. Můra se vyskytuje pouze lokálně, jen na místech, která splňují popsaná kriteria - likvidace násypek, skládek apod. druh ohrožují.

Ohrožení a ochrana: Nehojný druh, velmi lokální, v místech výskytu občas nevzácný