Osenice prvosenková - Noctua comes

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Hübner, 1813

Biotop: Nížiny, pahorkatiny, paseky, lesy, parky, zahrady

Živná rostlina: Polyfág, trávy, byliny, listnaté keře

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, dospělci v VII.- IX., housenky VIII.- V. násl. roku. Motýli i housenky aktivní v noci. Druh široce rozšířený, většinou běžný, dospělci v různých barevných podobách

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh