Osenice starčková - Xestia ashworthii

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Doubleday, 1855

Biotop: Vyšší (častěji) i nižší polohy, kamenité svahy, skalní stráně, často na vápencovém podkladě

Živná rostlina: Nízké rostliny jako svízel, jestřábníky,šťovík apod. Dle Srdínka (viz zde texty o motýlech) housenky na podzim okusují i keříkovité duby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, let v VI.-VII., housenky v VIII.-VI., noční aktivita. Druh dle Srdínka se kdysi vyskytoval přímo v dnešní Praze, housenky popsány jako velmi tmavé a oranžovou hlavou. Jinak druh vždy a všude vzácný. Vyobrazené housenky před přezimováním z vajíček samice, která přiletěla na světlo v pol. června ve Velké Fatře na Slovensku, krmené svízelem, se liší od převažujících vyobrazení posledního instaru, ale vzhledem ke známé samici nemůže jít o chybnou determinaci.

Ohrožení a ochrana: Druh vzácný, řada jeho starších stanovišť dnes zanikla, zaslouží ochranu