Osenice stepní - Euxoa obelisca

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Teplé travnaté a skalnaté stráně, kamenité stepi; upřednostňuje vápancové podloží, nížiny, pahorkatiny

Živná rostlina: Polyfág, různé nízké rostliny

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky, na jaře se zdržují v zemním štěrbinkovém úkrytu; ten používají až po zakuklení, bývá v těsné blízkosti potravy, kterou světloplaché housenky konzumují v noci.

Ohrožení a ochrana: Nehojný druh, zasluhující ochrany