Osenice zemáková - Noctua fimbriata

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Schreber, 1759

Biotop: Nižší polohy, lesní světliny, okolí cest, zahrady, parky, vřesoviště

Živná rostlina: Polyfág, různé rostliny, keře- zejména trnka, hloh, ad.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky, kuklení v zemi. Letová perioda VI.-IX. snad s pausou, housenky od podzimu do jara (květen). Dospělci i larvy aktivní v noci, larvy vylézají na keře.

Ohrožení a ochrana: Zatím běžný druh