Osenice žlutošedá - Epilecta linogrisea

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Noctuinae / Osenice

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nehojná, zdobná osenice teplých, travnatých strání, okrajů lesa, písčitých svahů

Živná rostlina: Trávy a nízké rostliny, značně polyfágní

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka. Dospělci se líhnou v červu a prodělávají letní diapauzu

Ohrožení a ochrana: Patří k mizícím druhům (asi ničení původních lokalit)