Ostruháček březový - Thecla betulae

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, okraje lesů. paseky, parky, křovinatá místa s trnkou aj.

Živná rostlina: Trnka, švestka, naše fotografie ukazuje housenku nalezenou na rubu lesklých, silných a tuhých listů zahradní bobkovišně (!)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka, kladená na větvičku poblíž listového řapíku, motýli od VII. -X. (koncem letové periody jen samice). Housenky se líhnou ve IV. tedy ve stejnou dobu jako např. ostruháček švestkový, ale ten již létá, když se housenky betulae začínají kuklit. Pozoroval jsem, že dospělé housenky tohoto druhu v závěru velmi zpomalí vývoj, sedí na rubu listu a téměř nepřijímají potravu. Žijí do pol. VI., v mládí sedí na povrchu listů, větší pak zásadně na rubu, na vypředeném "polštářku", kuklí se většinou mimo živnou rostlinu. Je největším evropským ostruháčkem, samice se lehko poznají podle nápadných oranžových obloučků na líci křídel. Je velmi rozšířeny, dnes asi nejhojnější z ostruháčků, ale proti minulosti jeho populační hustota poklesla. Jako prakticky všichni modráskovití patří mezi mizející druhy

Ohrožení a ochrana: Zasluhuje ochranu, ohrožuje jej časté mýcení trnkových keřů, někdy dokonce v zájmu ochrany luk před zarůstáním