Ostruháček česvinový - Satyrium ilicis

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Esper, 1779

Biotop: Nížiny, pahorkatiny, paseky a světliny v dubových a smíšených lesích

Živná rostlina: Duby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko s vyvinutou housenkou. Samice upřednostňuje keřovité duby, s osluněnými vetvemi

Ohrožení a ochrana: Dříve rozšířený, dnes velmi lokální a vzácný, kriticky ohrožený druh