Ostruháček dubový - Favonius /Neozephyrus/ quercus

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Místy ještě nevzácný ostruháček našich dubových lesů je zde v několika fotografiích zachycen aparátem s kruhovým bleskem ještě s měkkými křídly, několik minut po vylíhnutí (na obrázcích se ještě konce předních křídel prohýbají). Záblesk trvá jen několik tisícin vteřiny. Přesto všechny 4 fotografie ukazují motýla s rozevřenými křídly, ale spoušť byla stisknuta vždy při zaměření motýla s křídly sevřenými k sobě! Není možné, aby v takové rychlosti reagoval na světlo blesku a křídla by nemohla být ostrá a plně rozevřená. Jediné vysvětlení je, že motýl reagoval na nějaký zvuk, vlnový signál (?), který spoušť nebo kondenzátor blesku vyšle ještě před zábleskem a který motýl, na rozdíl od člověka, vnímá a reaguje na něj rozevřením křídel a zvednutím zadečku (jako při lákání ke kopulaci).

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Světlé dubové lesy v nížinách i vyšších polohách, jejich okraje, cesty a světliny v nich

Živná rostlina: Duby, u nás hlavně zimní a letní

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují bohatě strukturovaná vajíčka u listových pupenů (viz). . Motýli poletují v korunách dubů a dalších stromů, příp. keřů. Na listech se i sluní přičemž třou křídly o sebe po způsobu všech ostruháčků. Samice (!) se poznají podle modravé barvoměny. Hnědavé, přisedlé housenky typického tvaru modráskovitých, se pomalu posunují po krátkých nožkách pod krycím štítkem hřbetu. Soudkovitá kukla bývá v opadaném listí či hrabance, v prasklinách kůry (zde kuklící se housenka. s ukrývající se housenkou můry G. aprilina), dále v jamce ležícího dřeva.

Ohrožení a ochrana: V lesích zatím neohrožen