Ostruháček jilmový - Satyrium w-album

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Knoch, 1781

Biotop: Vázán na vyšší stromy

Živná rostlina: Jilmy ve stromořadích nebo větších seskupeních na osluněných místech

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vyvinuté housenky ve vajíčcích, let od pol. V. do VII., larvy od konce III. do V. Žijí na stromech, kde probíhá většinou celý život druhu, zpočátku mezi květy jilmů, později na rozvinutých listech, barevně variabilní, od zelených do žlutých až narůžovělých forem. Samice mají delší ostruhu na zadních křídlech (obr.1), samci po světlé skvrnce u horního kraje předních křídel

Ohrožení a ochrana: Motýl je nehojný, ani porosty jilmů nejsou zastoupeny v krajině často; možná uniká na řadě míst pozornosti nenápadným životem v korunách jilmů, rozhodně patří k zřídka pozorovaným motýlům.